Ratten

Rattenoverlast in woning of gebouw

Zowel de bruine als zwarte rat zijn een cultuurvolger. Dit wil zeggen dat de rat de menselijke beschaving volgt en daarom ook deels afhankelijk is van de mens. De bruine rat komt in Nederland het meeste voor. De rat is oorspronkelijk niet inheems en komen sinds de middeleeuwen in Europa voor. De zwarte rat is in de middeleeuwen verantwoordelijk geweest voor het verspreiden van pest epidemieën (pestbacil wordt door de ratten vlot verspreid).

Bruine of zwarte rat

De bruine rat vindt u voornamelijk langs slootkanten, in ruigte, riolen en mestputten, kruipruimten en tot slot op afvalstortplaatsen. De bruine rat voelt zich al snel thuis en vooral in de buurt van de mens. De zwarte rat is op een hele andere plek te vinden, namelijk op hoge en droge plaatsen in voornamelijk agrarische gebouwen, havens en schepen.

U kunt de bruine en de zwarte rat van elkaar onderscheiden door te kijken naar de lengte van hun staart.

  • De bruine rat heeft een staart die korter is dan de lichaamslengte.
  • De zwarte rat heeft een staart langer dan de lichaamslengte.

Ratten zijn intelligente dieren die grote aanpassingsvermogen hebben. Ratten leven in kleine sociale groepen bestaande uit één dominant mannetje, ondergeschikte mannetjes en vrouwtjes. Dieren uit dezelfde groep leven vreedzaam naast elkaar, maar vreemdelingen worden door mannetjes verjaagd of zelfs gedood.

 Schade door ratten

 Als dragers van ziektekiemen vormen ratten een bedreiging voor de volksgezondheid (ziekte van Weil, paratyphus e.a.). Ratten kunnen ook veeziekten verspreiden (varkenspest, pseudovogelpest e.a.). Daarnaast bevuilen ratten voedselvoorraden met urine en veroorzaken zij knaagschade aan o.m. verpakkingsmaterialen, houten vloeren, leidingen, kabels en isolatiematerialen. Dit kan mede resulteren tot kortsluiting en storingen.

Bestrijden van ratten

Het is van belang als in de omgeving ratten zijn geconstateerd, direct contact wordt opgenomen met een ongediertebestrijder. VOB ongediertebestrijding heeft hier veel expertise in. Wij voeren een inspectie uit, brengen waar mogelijk wering aan en gaan tot slot over op de bestrijding. Wij werken hierbij met bestrijdingsmiddelen (anticoagulantia) om de overlast snel en effectief aan te pakken.