Vliegen

VERSPREIDING VAN KLUSTERVLIEGEN

Klustervliegen (concentratie/verzameling) komen voor in zeer grote groepen. Een volwassen vrouwtje van de klustervlieg legt haar eitjes op de grond. Een week later komen de eitjes uit. Nadat de eitjes zijn uitgekomen, gaan de larven op zoek naar regenwormen. De larven voeden zich hiermee door deze van binnen uit op te eten. Hierna verpopt de larf zich en uiteindelijk zal de larf zich ontwikkelen tot een klustervlieg.

OVERLAST VAN KLUSTERVLIEGEN

In het najaar als de temperatuur te laag wordt, gaan klustervliegen massaal op zoek naar een plaats om te overwinteren. Met duizenden tegelijk dringen de vliegjes via allerlei openingen de spouwmuur in waar ze vervolgens in zeer grote groepen dicht opeen bij elkaar gaan zitten. Het komt dan ook voor dat grote aantallen op zolders of andere vertrekken in de woning voorkomen.

De vliegen kunnen zo een enorme plaag vormen en verschijnen soms met duizenden meerdere dagen achtereen in de leefomgeving. Klustervliegen zijn niet schadelijk, wél zijn zij onhygiënisch doordat zij in verband met de grote aantallen de oppervlakte vervuilen met hun uitwerpselen.

BESTRIJDING VAN KLUSTERVLIEGEN

Met regelmaat krijgen wij meldingen van klustervliegen. De vliegen kunnen eenvoudig binnen komen door ventilatieopeningen in muren. Vaak zien wij dat de vliegen via stootvoegen van de muur uiteindelijk in de woning terechtkomen. Op dat moment voeren wij een bestrijding uit in de spouwmuur en in de woning. Na de bestrijding bekijken we de mogelijkheden voor preventie (om te voorkomen dat het probleem zich in de toekomst herhaalt).

HOE HERKEN IK MOTMUGGEN/ LATRINEVLIEGEN?

  • Een latrinevlieg is een klein donkerbruin/zwart langwerpig vliegje en heeft een afmeting tot zo’n zes millimeter.
  • Een motmug is grijsachtig en zwart van kleur. Zij hebben twee antennes op hun kop en zijn vooral ’s avonds actief. De motmug heeft behaarde vleugeltjes die groter zijn dan hun lichaam. Tot slot is de lengte van de motmug maximaal 6,5 millimeter.

AANWEZIGHEID IN WONINGEN

Bij het aantreffen van Mot- en/of Latrine vliegjes in de woning is de oorzaak meestal een lekkage van de riolering. Ook een droogstaand sifon of toilet kan deze vliegjes aantrekken. Om een succesvolle bestrijding uit te voeren, zal alvorens de bron moeten worden gesaneerd. Dit gebeurt na een grondige inspectie. 

BESTRIJDING

Het succesvol bestrijden van mot- en latrinevliegen wordt bepaald door de omvang van de ontstane vervuiling. Vliegjes leggen hun eitjes in de organische vervuiling die is ontstaan door de eventuele lekkage. Vaak komen de problemen voor onder de kruipruimte. Hier dient de vervuiling worden opgeruimd en vervolgens afgedekt met brekerszand. Tot slot kunnen wij een bestrijding uitvoeren met een goedwerkend biocide voor een totale verwijdering van de vliegjes.