Vlooien

NUT EN OVERLAST VAN VLOOIEN

Vlooien zijn kleine vleugelloze, bruinzwarte insecten met lange poten en een zijdelings afgeplat lichaam. Vlooien zijn zeer beweeglijke parasieten die bloed zuigen bij de gastheer (meestal zoogdieren). Dankzij hun lange, stevige achterpoten springen ze makkelijk hoog en ver naar een volgende gastheer. De meest voorkomende vlooien zijn kattenvlooien.

VLOOIENOVERLAST

Overlast van vlooien ontstaat vaak als het huisdier niet meer aanwezig is, bijvoorbeeld door overlijden, en de bewonende zich tijdelijk niet in de woning bevindt. Bij terugkomst komen de achtergebleven eitjes massaal uit door trillingen op de vloer, omdat er weer door huis gelopen wordt.

Verwarmde woningen met huisdieren vormen voor vlooien een ideale leefomgeving. Na elke bloedmaaltijd leggen vlooien een vier tot achttal eitjes, meestal in de honden- of kattenmand. Als de eitjes in de vacht van de kat of hond wordt gelegd, raken de vlooien verspreid door het huisdier, omdat zij bewegen en krabben. Afhankelijk van de omstandigheden komen de eitjes na een tot twaalf dagen uit.

De larven lijken op witte wormpjes en voeden zich met organisch materiaal uit huisstof (bijvoorbeeld dode insecten of uitwerpselen van volwassen vlooien). Ze zijn lichtschuw en kruipen weg in spleten en kieren, in de slaapplaats van de gastheer of onder de rand van de vloerbedekking.

Na het voeden verpoppen de larven zich. Deze poppen kunnen een aantal weken tot maximaal één jaar in de naden en kieren van een woning liggen. Warme temperaturen en trillingen zorgt ervoor dat vlooien uit hun cocon tevoorschijn komen. Dit verklaart waarom er soms een grote vlooienplaag ontstaat wanneer het gebouw opnieuw bewoond wordt na tijdelijke leegstand. 

BESTRIJDING VAN VLOOIEN

Goede hygiëne is belangrijk om overlast te voorkomen. Stofzuig de vloer, tapijten, meubilair, scheuren in de vloer en gestoffeerde meubels. Hiermee zuigt u niet alleen volwassen vlooien op, maar ook hun eitjes en de larven. Zoals eerder is vermeld voeden larven zich met uitwerpselen van volwassen vlooien en ander organisch materiaal, dat zich ophoopt in bijvoorbeeld tapijten. Deze bron van voedsel verwijderen is een belangrijke stap. Leeg uw stofzuiger zeer zorgvuldig buitenshuis, omdat de vlooien vaak nog in leven zijn. Borstel uw huisdieren regelmatig met een vlooienkam en was hun kleedjes of manden elke week (bij voorkeur op 60°C of hoger). Wanneer de aanwezigheid van vlooien is vastgesteld, laat dan uw hond of kat behandelen met een pipetje.

Mocht dit alles niet afdoende zijn om de overlast aan te pakken dan kunt u contact opnemen met ons. Wij zullen dan bestrijdingsplan opstellen en een effectieve bestrijding uitvoeren om de overlast op verantwoorde wijze te verhelpen.