Zilvervisjes

PAPIERVISJES

Papiervisjes komen steeds meer voor in woningen. Het papiervisje is een vleugelloos insect van ongeveer 15 mm.  Het kruipt met snelle bewegingen. Onder gunstige omstandigheden kan het papiervisje ongeveer 7 tot 8 jaar in leven blijven. Het papiervisje is lichtschuw en verstopt zich overdag. Het is met het blote oog nauwelijks te onderscheiden met het zilvervisje. Daarom verward men dit vaak met elkaar, terwijl het zilvervisje veel geringer voorkomt.

LEEFOMGEVING

Papiervisjes leven in huis op donkere en vaak warme plekken. Zij kunnen zich makkelijk verspreiden als dozen en andere materialen worden verplaatst. Als papiervisjes in grote aantallen voorkomen, kunnen zij enorme schade veroorzaken aan onder meer papier, behang, boeken, affiches, kleding, archieven en postzegelverzamelingen. Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit cellulose, zetmeel en suikers. Papiervisjes hebben nauwelijks eiwitten en vetten nodig. Hun voorkeurstemperatuur is 24°C, met een niet te vochtige lucht. Bij een temperatuur beneden 22°C komen de eitjes niet uit. 

Er zijn een aantal maatregelen waardoor u de overlast van papiervisjes kan beperken. Houdt uw woning schoon en bewaar waardenvolle boeken, archieven e.d. zoveel mogelijk in opbergboxen. 

ZILVERVISJES

Zilvervisjes komen meer voor in vochtige ruimtes. Vochtigheid kan echter ook het gevolg zijn van bouwkundige gebreken. Zo hebben pas gebouwde huizen vaak een betonnen vloer die nog niet helemaal droog is. Ook kan ventilatie van de kruipruimte en/of de tussenmuur, optrekkend vocht in een buitenmuur of de neerslag van waterdamp op een muur een oorzaak zijn. In dergelijke gevallen is een bouwkundig advies noodzakelijk.

BESTRIJDING OF VOORKOMEN VAN ZILVERVISJES EN PAPIERVISJES

Mocht door eerder genomen preventieve maatregelen het probleem niet verminderen dan kunt u contact opnemen met ons. We kunnen voor u een plan van aanpak opstellen en eventueel een bestrijding uitvoeren met hiervoor speciaal toegelaten goedwerkende biociden. Hierbij zullen wij een bestrijding onder de kruipruimte d.m.v. verneveling én in de gehele woning een “naden- en kierenbehandeling” uitvoeren. De naden en kieren worden ingespoten met een biocide. Het middel heeft een residuele werking. Dit wil zeggen dat het middel een nawerking heeft van minimaal vijf weken.