Privacy- en cookieverklaring

Wetgeving

De wetgeving General Data Protection Regulation (GDPR) vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens en verplicht bedrijven vanaf mei 2018 om persoonsgegevens beter te beveiligen. De regelgeving is bedoeld om jouw privacy te beschermen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens indien u het contact formulier invult:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Probleemomschrijving/Vraag

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om uw vraag of afspraak zo goed mogelijk in behandeling te nemen.

Rechten van betrokkenen

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen rechten. Wij doen ons best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je zelf nog tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten via ons contactformulier.

 • Informatie en inzage: Je kunt inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Hebben we verkeerde gegevens van jou? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergeten worden: Persoonsgegevens die wij van jou hebben kunnen we verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar: Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beĆ«indigen.
 • Beveiligde omgevingen: Persoonsgegevens worden verwerkt via een versleutelde omgeving (SSL).
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te dragen. Wanneer je hier gebruik van wilt maken, neem dan even contact met ons op.
 • Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven en mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Wanneer je denkt dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan horen we dat natuurlijk graag.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan voor ons noodzakelijk. Uw persoongevens worden niet aan derden beschikbaar gesteldt.

Links

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op andere websites of organisaties waarnaar wij verwijzen.

Cookie statement

Wij maken geen gebruik van cookies. Geen functionele cookies en ook niet voor analytische doeleinden.

’t Harde, 15 november 2020